7. Ontwerpen

Alle bouwstenen liggen nu klaar om er een mooi en passend ontwerp van te maken. In deze eerste fase van het creatieve proces volstaan wij met het ontwerp van een homepagina en 1 à 2 vervolgpagina’s. De uitdaging zit erin om een juiste vertaalslag te maken van een offline huisstijldocument naar een online afgeleide.

Vaak merken wij dat er wel richtlijnen voor de offline documentatie op papier staan en hoe het logo gebruikt moet worden. Helaas is dit in mindere mate het geval voor de online middelen. Hier ligt dan ook een kans om hier duidelijkheid in te creëren door deze richtlijnen aan te vullen. Met een steeds breder wordende online middelenmix is het geen overbodige luxe om hier een stuk huisstijlbewaking in te bouwen, rekeninghoudend met de verschillende kanalen en browsers.

De kracht van de online mogelijkheden zit erin, dat er de dimensie 'interactie' aan toe te voegen is. Hierbij komt een aspect als usability aanbod. Met andere woorden; gebruiksvriendelijkheid!

Een aantal noodzakelijke voorwaarden bij het ontwerpen zijn:

  • Het moet duidelijk zijn waar men op een internet site zit. Internet moet geen zoekplaatje worden. Dit is op meerdere manieren eenvoudig te ondervangen.
  • De bediening moet logisch zijn (termen, menu's, pictogrammen en knoppen moeten overeenkomen met de functie die een gebruiker ervan verwacht).
  • De bediening moet consequent zijn (eenzelfde term, menu, knop of pictogram heeft in alle gevallen een gelijke betekenis). Een goed voorbeeld hierin is het consequent gebruiken van dezelfde ‘call for actions’ (knoppen en pijlen)

Dit zijn slechts 3 punten uit een hele reeks waarmee wij rekening houden. Geen site is hetzelfde en iedere doelgroep reageert weer anders op bepaalde signalen. Zo bestaat de mogelijkheid bij livegang dat wij extra gaan testen wat wel en nog beter werkt. Bijvoorbeeld A/B testen. Het is nu eenmaal een feit dat bepaalde kleuren in het weekend voor een knop beter converteren dan doordeweeks, om maar 1 voorbeeld te noemen.


Nieuwsgierig wat de triggers van uw doelgroep zijn?

 

« naar stap 6    l    naar stap 8 »


eMail Marketing

Ontvang gratis het white paper
“Meer doen met eMail Marketing”

Twitter

Twitter is currently unavailable.

Nieuws

Responsive Design

Een website moet toch goed zichtbaar zijn op een smartphone en iPad. Klinkt logisch maar anno 2016 is dit absoluut nog geen gemeengoed.

Referentie

Marc adviseert en implementeert de online projecten alsof hij zelf bij ons werkzaam is. Gedegen, eerlijk en open advies. Een solide partner voor een lange samenwerking!

Pieter Huijsmans - Attractiepark Toverland Hoofd Marketing, Communicatie & Sales