Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, wordt beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Statement. Alle gegevens die u stuurt naar Zie(t) het scherp dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Zie(t) het scherp ter beschikking stelt, geldt dat Zie(t) het scherp handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Zie(t) het scherp naar haar Privacy Statement, die op deze site is geplaatst.

Aansprakelijkheid
Zie(t) het scherp zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zie(t) het scherp kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Zie(t) het scherp aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Zie(t) het scherp hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Zie(t) het scherp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Zie(t) het scherp worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Zie(t) het scherp. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zie(t) het scherp is het niet toegestaan links naar de websites van Zie(t) het scherp weer te geven.

Intellectuele eigendomsrechten
Zie(t) het scherp, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zie(t) het scherp.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Zie(t) het scherp stuurt, kunnen onveilig zijn. Zie(t) het scherp raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Zie(t) het scherpte zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Zie(t) het scherp te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.
Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Copyright 2013 Zie(t) het scherp

eMail Marketing

Ontvang gratis het white paper
“Meer doen met eMail Marketing”

Twitter

Twitter is currently unavailable.

Nieuws

Responsive Design

Een website moet toch goed zichtbaar zijn op een smartphone en iPad. Klinkt logisch maar anno 2016 is dit absoluut nog geen gemeengoed.

Referentie

Up-to-date kennis, gestructureerde aanpak, maar vooral aanstekelijke enthousiasme. Resultaat, een zeer effectief en meetbaar online plan.

Sjors v.d. Boogaart - Beekse Bergen Vestigingsdirecteur